කෙසෙල් වල ගුණ (Banana Health Benefits)

1
422
Banana Health Benefits

කෙසෙල් වල ගුණ (Banana Health Benefits)

කෙසෙල් වල ගුණ 10ක්

  1. දුම්පානයෙන් මිදීමට අදහස් කරන අයට
  2. මොළය වර්ධනය කරගැනීමට
  3. ඔසප් වේදනා වලින් වැළකීමට
  4. රක්තහීනතාවයෙන් වැළකීමට
  5. යහපත් අස්ථි වර්ධනයට
  6. මදුරුවන් දෂ්ට කිරීමෙන් පසු සමේ ඇතිවන කැසීම් වැළකීමට
  7. හදවත් රෝග වලට ගොදුරු වීමේ අවදානම අඩුකරගැනීමට
  8. ආතතිය අවම කරගැනීමට
  9. මළ බැහැර කිරීම ක්‍රමවත්ව පවත්වා ගැනීමට
  10. දද, කුෂ්ට සහ තුවාල(බඩවැලේ) ඇති අයට

කෙසෙල් වල බොහෝ ගුණ (Banana Amazing Health Benefits)

1 COMMENT

LEAVE A REPLY