eat lettuce lose weight

Eat lettuce lose weight

මහත අය කෙට්ටු වෙන්න හැමදාම සලාද කොළ කන්න. සලාද කොළ වල සැගවුන විශ්මිත රහස් මෙන්න.

ඔබත් සලාද කොළ කෑමට කැමතිද? ඔබේ කැමැත්ත නිසා ඔබට සෞඛ්ය වාසි රැසක් අත්වෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. මෙම සලාද කොළ ඉතා අඩු මුදලට ඔබට ලබා ගන්නත් පුළුවන්. සලාද කොළ යනු ඉතා බලවත් එළවළුවකි. මේ නිසා, ඔබත් මේ ආහාරය නිතරම පරිබෝජනය කරන්න.

* ප්රෝබටීන ගොඩක් අඩංගුවෙනවා. සලාද කොළ වල ඇති කැරලි වලින් 20%ක් එන්නේත් ප්රොකටීන වලිනි.

* ඔබේ බර පාලනය කර ගැනීමට උපකාරී වේ. තන්තු ගොඩක් අඩංගුවෙනවා. ජීරණය පහසු කර මලබද්දය නැති කරයි.

* අවයව වල ඇති ආම්ලික තත්වය නිසි ප්රනමාණයට පවත්වා ගනී. අවයව වල ඇති විෂ හරණය කරයි. ශරීරයේ නිසි ආම්ලික තත්වය පැවතීම මඟින් හොඳ ශක්තියක් අත්වෙනවා.

* කැලරි හා මේද අඩංගුවෙන්නේ ඉතා අඩු වශයෙනි.

* ග්ලයිසමික් අගය ඉතා අඩුය. දියවැඩියාව ඇති රෝගීන්ට හොඳ ආහාරයකි. බර අඩු කර ගන්න බලන් ඉන්න ඔබට ගුණවත් ආහාරයකි.

* ඔමෙග-3 මේද අම්ලයන් අඩංගුවෙනවා. ඔමෙග-6 මේද අම්ලය පවා අඩංගුවෙනවා.

* අන්තර්ගතවෙන විශේෂ සංඝටක නිසා ඔබට හොඳ නින්දක් ලබා දෙනවා.

* තන්තු ගොඩක් අඩංගුවෙනවා. මේ නිසා ඔබට මලබද්දය ඇතිවෙන්නේ නෑ. ජීරණය ක්රණමවත් කරයි.

* විටමින් C හා බීට-කැරොටීන් අඩංගුවෙනවා. මේවායින් කොලෙස්ටෙරෝල් ඔක්සිකරණය වීම අඩුවෙනවා.

* ඉතා රසවත් ආහාරයකි. ඔබට කැමැත්තෙන්ම කන්න පුළුවන්.

මේ කාරණා ගැන හිතා ඔබත් දිනපතාම සලාද කොළ අහාරයට ගන්න

LEAVE A REPLY